تلویزیون تعاملی (IPTV)

کشورهای بسیاری از جمله چین، هند، پاکستان، استرالیا، آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، سوئد، نروژ و ترکیه در زمینه تکنولوژی IPTV سرمایه گذاری کرده اند. و انتظار می رود تعداد مشترکین این سرویس از 28 میلیون در سال 2009 به 83 میلیون در سال 2013 برسد. همچنین پیش بینی می شود درآمد این بازار از 12 میلیارد دلار در سال 2009 به 38 میلیارد دلار در سال 2013 برسد. این تکنولوژی بعنوان یک تکنولوژی رو به رشد در دنیا شناخته می شود.