همایش نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴

تاریخ درج: 1397/07/11 منبع: دنیای اقتصاد
 همایش نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴
همایش بین‌المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴ ایران با اهداف کلی بررسی پدیده‌های نو، آینده‌پژوهی فناورانه و تبیین رویکرد‌های مواجهه و بهره‌برداری از فرصت‌ها آبان ماه برگزار می‌شود. فریدون وردی‌نژاد به‌عنوان رئیس این همایش، دلیل برگزاری همایش را پرداختن به نقش، جایگاه و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت و توسعه کشور‌ها و تسهیل امور اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: این همایش به سهم خود کمکی برای حکمرانی راهبردی کشور خواهد بود که در آن تمام ظرفیت‌های عمومی، دولتی و مردمی به کار گرفته شوند. چابک‌سازی سیستم حکومتی برای ایجاد تسهیلات لازم برای همکاری در زمینه‌هایی همچون صنعت، کشاورزی و کار بنگاهی از اهداف دیگر این همایش است.
به گفته وردی‌نژاد انتظار می‌رود با برگزاری این همایش به چابک‌سازی سیستم رسمی و حاکمیت کشور، تقویت همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی، کمک به تکریم ارباب رجوع در سیستم‌های دولتی و اهمیت دادن به حقوق شهروندی در زمینه اختیارات، چارچوب‌ها و امکانات موجود، روان‌سازی امور و تقویت و توسعه زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و حذف روابط درون‌سازمانی و تقویت ضوابط مفید کمک شایانی شود. وردی‌نژاد همچنین در سخنان خود به اهمیت فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اشاره کرد. به گفته او به کمک فناوری اطلاعات تاکنون تولید محتوا و اصلاح روش‌ها در زمینه‌های مختلف ممکن شده است.

وی افزود: به کمک فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها رابطه میان حکومت و مردم تسهیل شده است و به کمک آن روابط مناسبی میان بنگاه‌های اقتصادی، سمن‌ها و بنگاه‌های مردم‌نهاد به وجود آمده است که نتیجه آن توسعه و هم‌افزایی است. وی گفت: فناوری اطلاعات در تحقق اهداف و چشم‌اندازها امکان این را به وجود می‌آورد که با تصریح دانش، علم و ارتباطات به چابک‌سازی و تحرک همه بخش‌های جامعه کمک شده و ظرفیت و امکانات به‌صورت محسوس‌تری نمایان شود. این همایش تحت نظارت دفتر ریاست جمهوری در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷در محل مرکز همایش‌ها برگزار خواهد شد.