راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت

راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به اینکه با رشد فناوری امکانات امروزی پاسخگوی کاربران نیست گفت: یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک از جمله راهکارهای حمایت از فناوری است.
لزوم ساماندهی پروانه‌های حوزه ارایه خدمات ارتباطی،انتقال داده و اینترنت زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط با رویکرد حذف وابستگی به  به فناوری،  سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور،ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال  و رقابت سازنده در   بخش توسعه شبکه و ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP   و ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)   را تصویب کند