اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه ICT در روستاها

تاریخ درج: 1395/05/20 منبع: دنیای اقتصاد
اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه ICT در روستاها ایسنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نگاه دولت به مناطق محروم و روستایی از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه ICT خبر داد و افزود: باید توجه داشت ارقامی که توسط شرکت‌ها در زمینه اشتغال داده می‌شود، اشتغال مستقیم است و هر اشتغال مستقیم، سه تا چهار برابر اشتغال غیرمستقیم دارد. محمود واعظی در نشست توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، استانداری‌ها و بخش‌خصوصی چهار بخش ایجاد اشتغال هستند و اگر بتوانند نگاه ویژه‌ای به یکدیگر داشته باشند، ایجاد اشتغال سخت نیست. وزیر ارتباطات با بیان اینکه بازار ICT در جهان ۳۵۰۰ میلیارد یورو است، گفت: با توجه به اینکه ما یک درصد جمعیت جهانیم، بازار ICT ما نیز باید ۳۵ میلیارد یورویی باشد که معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اکنون این بازار حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است و ما می‌توانیم آن را تا 5/ 3 برابر بزرگ کنیم. واعظی همچنین با اشاره به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در دو سه سال گذشته، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آماده شده و ما به دنبال این هستیم با دسترسی به محتوا و توسعه دولت الکترونیک این شبکه را توسعه دهیم.