گزارش کنگره جهانی موبایل 2014

تاریخ درج: 1393/04/30
در طول چهار روز برگزاری کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلونا اسپانیا، بیشاز 58 هزار شرکت کننده از سراسر جهان در آن حضور یافتند که نسبت به سال گذشته نزدیک به 10 هزار نفر افزایش را نشان میدهد. در بخش سخنرانی، ارائه و همچنین نمایشگاه، شرکتهایی در حوزه های زیرحضور یافتند:
1- اپراتورهای موبایل
2- شرکت های اینترنتی و نرم افزاری
3- ارائه دهندگان تجهیزات
4- شرکتهایی از صنایع دیگر مرتبط با ICT مانند اتومبیل، اقتصادی، سلامت و بهداشت و دولت ها

دو زمینه اصلی تمرکز کنگره امسال، "نوآوری" و "مشارکت" بودند که هدف از آنها خلق شبکه ها، ابزارآلات و خدمات آینده این صنعت با نگاه به بهبود تجربه مشتریان می باشد.